PROJECTEN

 

Wij werken op projectbasis. Opdrachtgevers zijn veelal actief in de thuiszorg, gezondheidszorg, welzijnswerk en de overheid.

We werken met duidelijke afspraken over opdrachtgever, doel, middelen en resultaten die SMART geformuleerd zijn en vervolgens uitgewerkt worden in een plan van aanpak. Indien gewenst kan een 0-meting worden uitgevoerd alvorens tot een plan van aanpak te komen.

Uitvoering

Bij de inzet van mensen en gevraagde expertise maken we indien nodig gebruik van onze netwerken waardoor we uiterst flexibel kunnen werken. Onze aanpak kenmerkt zich door een gestructureerde werkwijze, een creatieve en innovatieve inslag en een praktische en resultaatgerichte instelling. Opdrachtgevers worden periodiek teruggerapporteerd over de voortgang.


Borging en nazorg

Bij de beëindiging van het project besteden we aandacht aan de overdraagbaarheid en borging. Bij de overdracht wordt ondersteuning geboden. Op de eindbespreking wordt de aanpak geëvalueerd. Bij opdrachten die een ingrijpende wijziging in werkprocessen betreffen vindt een effectmeting plaats na drie maanden in de vorm van een audit.


Op basis van een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt een op uw situatie toegesneden offerte gemaakt.


Een recente referentielijst is op verzoek beschikbaar.