CSIM vof

Interim-management
 Projectmanagement
ISO 9000 & HKZ Auditing
Bedrijfssystemen
Zorgmediatheek
Project LVT Deelnemers ISO 9000 Contact Voorwaarden  Download

Onze projectmatige activiteiten worden in zich daartoe lenende situaties ondersteund door communicatie via internet. Opdrachtgevers zijn veelal actief in de thuiszorg, gezondheidszorg, welzijnswerk en de overheid.

We werken met duidelijke afspraken over opdrachtgever, doel, middelen en resultaten die SMART geformuleerd zijn en vervolgens uitgewerkt worden in een plan van aanpak. Indien gewenst kan een 0-meting worden uitgevoerd alvorens tot een plan van aanpak te komen.

Uitvoering

Bij de inzet van mensen en gevraagde expertise maken we indien nodig gebruik van onze netwerken, waardoor we uiterst flexibel kunnen werken. Onze aanpak kenmerkt zich door een gestructureerde werkwijze, een creatieve en innovatieve inslag en een praktische en resultaatgerichte instelling. Opdrachtgevers worden periodiek teruggerapporteerd over de voortgang.

Borging en nazorg

Bij de beëindiging van het project besteden we aandacht aan de overdraagbaarheid en borging. Bij de overdracht wordt ondersteuning geboden. Op de eindbespreking wordt de aanpak geëvalueerd. Bij opdrachten die een ingrijpende wijziging in werkprocessen betreffen vindt een effectmeting plaats na drie maanden in de vorm van een audit.

Op basis van een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt een op uw situatie toegesneden offerte gemaakt. Een recente referentielijst is op verzoek beschikbaar.


Neem contact met ons op

Lopende en recente opdrachten:

  • Gedurende het jaar 2001, 2002, 2003 en 2004 worden alle Thuiszorginstellingen van Nederland beoordeeld en gecertificeerd op de LVT-normen, de HKZ-kwaliteits- en/of de ISO 9000 normen. Dit gebeurt in opdracht van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg door TNO-Certification B.V. Voor TNO zijn wij van dit certificeringsproject
    projectleider.
  • Ontwikkeling, (her)ontwerp en voorbereiding van de implementatie van werkprocessen binnen een Thuiszorginstelling.
  • Onderzoek t.b.v. systeemcertificatie bij diverse instellingen, ziekenhuizen en bedrijven in het kader van de NEN-EN-ISO 9000 en HKZ, o.a. in opdracht van TNO-Certification B.V.
  • Herstructureren van een systeem voor de thuiszorg, o.a. het ontwikkelen van nieuwe producten. Op www.bedrijfssystemen.nl kunt u hierover alle informatie vinden. 
  • Strategiebepaling, productontwikkeling en profilering op landelijk niveau van een gespecialiseerde vorm van thuiszorg, GGV 
  • Diverse opdrachten voor de ZorgMediatheek en ZorgPers, o.a. het redigeren en leveren van dagelijks nieuws via ZorgPers en wekelijkse nieuwsbrieven op maat.
interim-management, projecten, ISO 9000/HKZ auditing, bedrijfssystemen, nieuws op maat.
info@csim.nl