Zoeken

 

Start
Leden
Planning
Status
Archief
Zoeken
FAQ/Opmerkingen

 

Je gebruikt het onderstaande formulier om op dit web naar documenten te zoeken die specifieke woorden of woordcombinaties bevatten. 

Het tekstzoekprogramma geeft een gewogen lijst met documenten weer, waarbij bovenaan de documenten worden weergegeven die tekst bevatten die het meest overeenkomt met de zoektekst. Elk item in de lijst vormt een koppeling naar een gevonden document. Als het document een titel heeft, wordt deze titel weergegeven; zo niet, dan wordt alleen de bestandsnaam van het document weergegeven. Een korte uitleg van de querytaal en voorbeelden hiervan zijn beschikbaar.

Zoeken naar:

Querytaal

Met het tekstzoekprogramma kunt u query's maken uit willekeurige Boole-uitdrukkingen die de trefwoorden AND (en), OR (of) en NOT (niet) bevatten. U kunt ook uitdrukkingen tussen haakjes groeperen. Voorbeelden hiervan zijn:

informatie ophalen
hiermee vindt u documenten die de woorden 'informatie' of 'ophalen' bevatten

informatie or ophalen
hetzelfde als hierboven

informatie and ophalen
hiermee vindt u documenten die zowel de woorden 'informatie' als 'ophalen' bevatten

informatie not ophalen
hiermee vindt u documenten die wel het woord 'informatie' bevatten, maar waarin het woord 'ophalen' niet voorkomt

(informatie not ophalen) and WAIS
hiermee vindt u documenten die de woorden 'WAIS' en 'informatie' bevatten, maar waarin 'ophalen' niet voorkomt

web*
hiermee vindt u documenten die woorden bevatten die met 'web' beginnen

Terug naar begin

Bij problemen met of vragen over dit web kunt u contact opnemen met webmaster@csim.nl
Laatst bijgewerkt: 17 October 2001.