Interim-management
 Projectmanagement
 ISO 9000 & HKZ Auditing
Bedrijfssystemen
Zorgmediatheek
Project LVT Deelnemers ISO 9000 Contact Voorwaarden  Download

Voorwaarden

U kunt de 

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ UITVOERING VAN PROJECTEN 

schriftelijk opvragen. Verzoeken via de telefoon of e-mail kunnen helaas niet gehonoreerd worden.

Geschillenregeling

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

All disputes arising in connection with the present contract, or further contracts resulting thereof, shall be finally settled in accordance with the Arbitration Rules of the Netherlands Arbitration Institute (Nederlands Arbitrage Instituut)

Apeldoorn, 1998

 

HOME